Anti-Acetyl-Histone H2.AZ (Lys4) Rabbit Monoclonal Antibody, Histone H2A.Z (Acetyl Lys4), Clone RM221

$194.00$432.00

Rabbit monoclonal to Acetyl-Histone H2A.Z (Lys4), Histone H2A.Z (Acetyl Lys4)