Biotin Anti-His-Tag Rabbit Monoclonal Antibody, Clone RM146; 6x His-Tag or 10x His-Tag

$367.00

Biotinylated Rabbit monoclonal to His-Tag (6xHis-Tag or 10xHis-Tag) at either the N-Terminus (amino) or C-Terminus (carboxy)